Objednávka OBJ02/2022
Dodávateľ
CORA Myjava
Brezovská 9
907 01 Myjava
IČO: 36313254
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
oprava a údržba služobného MV - hadice ostrekovača vzadu, ozdobný kryt kolesa
Názov položky:
služba, 84 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH