Objednávka OBJ021/2022
Dodávateľ
ASbit, s.r.o.
Pažického 4
907 01 Myjava
IČO: 45235091
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
230,00 EUR
ceny sú vrátane DPH