Objednávka OBJ027/16
Dodávateľ
Eltime in, s.r.o
Poriadie 171
906 22 Poriadie
IČO: 36338702
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 36 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH