Objednávka OBJ027/2022
Dodávateľ
Mgr. Pavol Michalička - PJM Group
Garbiarska 343/5
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 53563891
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 280 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH