Objednávka OBJ029/2015
Dodávateľ
Eltime in, s.r.o
Poriadie 171
906 22 Poriadie
IČO: 36338702
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 584.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
584,40 EUR
ceny sú vrátane DPH