Objednávka OBJ03/2017
Dodávateľ
Marian Sabo - MAS
Kamenne 1057
90701 Myjava
IČO: 36964166
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 70.8 EUR
Názov položky:
služba, 64.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
277,20 EUR
ceny sú vrátane DPH