Objednávka OBJ031/2022
Dodávateľ
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS
Štúrova 20
905 01 Senica
IČO: 17771200
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 1100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH