Objednávka OBJ034/2022
Dodávateľ
Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole
SNP 293/31
916 01 Stará Turá
IČO: 42025133
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH