Objednávka OBJ036/2022
Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava
IČO: 50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 800 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
800,00 EUR
ceny sú vrátane DPH