Objednávka OBJ038/19
Dodávateľ
Ing. Miloš Kment
Budovateľská 46
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 40471641
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Vykonanie odbornej teoretickej prípravy zamestnancov CTK na sebaochranu a vzájomnú pomoc a poskytovanie prvej pomoci
Názov položky:
služba, 15 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH