Objednávka OBJ04/2017
Dodávateľ
Eltime in, s.r.o
Poriadie 171
906 22 Poriadie
IČO: 36338702
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 226.8 EUR
Názov položky:
služba, 230.4 EUR
Názov položky:
služba, 230.4 EUR
Názov položky:
služba, 294 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
981,60 EUR
ceny sú vrátane DPH