Objednávka OBJ042/19
Dodávateľ
MYPRO s.r.o.
Staromyjavská 73
907 01 Myjava
IČO: 52531431
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Posúdenie faktorov pracovného prostredia
Názov položky:
služba, 180 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH