Objednávka OBJ05/2023
Dodávateľ
Dušan Budinský
Ul. J. Jesenského 780/12
934 01 Levice
IČO: 37425196
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Kurz Vruborezu
Názov položky:
služba, 160 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH