Objednávka OBJ07/2023
Dodávateľ
ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
911 01 Trenčín
IČO: 47489316
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
kalendáre
Názov položky:
služba, 1022.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 022,60 EUR
ceny sú vrátane DPH