Objednávka OBJ12/2023
Dodávateľ
Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK
Vradištská 64
908 51 Holíč
IČO: 48115312
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
tonery
Názov položky:
služba, 867.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
867,60 EUR
ceny sú vrátane DPH