Objednávka OBJ16/2023
Dodávateľ
Ing. Adam Vakoš - AV audio
Štvrť SNP 682/83
91451 Trenčianske Teplice
IČO: 52896081
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Prenájom techniky Muziganské Priepasné
Názov položky:
služba, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH