Objednávka OBJ22/2015
Dodávateľ
Jozef Karahuta
Podhradík 107
080 05 Prešov
IČO: 32930364
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
školenie, 125 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH