Objednávka OBJ46/2021
Dodávateľ
Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK
Vradištská 64
908 51 Holíč
IČO: 48115312
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 960 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
960,00 EUR
ceny sú vrátane DPH