Muziganské Priepasné 2014

Muziganské Priepasné 2014

Termín: od 15.8.2014, 18:00 do 15.8.2014

Účinkujú:

Deti z Materskej školy Priepasné

Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky

Ženská spevácka skupina Plkotnice zo Suchej Loze (ČR)

Folkloristi z Priepasného a Košarísk

Ženská spevácka skupina z Priepasného

Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk

.

.

.

Podujatie je realizované v rámci mikroprojektu "Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí".

         

                                            FOND MIKROPROJEKTOV

Miesto konania

amfiteáter pri OcÚ Priepasné

Organizátor

Obec Priepasné, Centrum tradičnej kultúry v Myjave