Sprístupnenie študovne

Termín: 1.9.2014

Oznam

Centrum tradičnej kultúry v Myjave sprístupňuje študovňu materiálov tradičnej kultúry zozbieraných v rámci realizácie projektu Tradície na moravsko-slovenskom pomedzí.

Návšteva študovne možná po telefonickom dohovore a dohodnutí termínu. Tel.: 034/621 32 52

        

FOND MIKROPROJEKTOV

Miesto konania

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave