Čerpanie dovolenie počas vianočných sviatkov

CTK v Myjave bude

z dôvodu
čerpania dovoleniek zamestnancov

v čase

od 27. 12. 2017 do 07. 01. 2018

zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie