Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla aj naša nominácia

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla aj naša nominácia

V roku 2021 bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaný ďalší významný prvok pod názvom Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, ktorého predkladateľom bolo CTK v Myjave.
Tieto párové krútivé tance s vyhadzovaním partnerky sú špecifickým prejavom tanečného folklóru na území medzi mestami Myjava a Trenčín a v ich okolí. Lokálne sú nazývané aj na kúbi, na kolenovihadzovaná, vihadzuvaná, skákanásellácka, slovenská, slovenčina, šálená, lubinská, vrťená, hustí, či čardáš.
Sú to krútivé párové tance starého štýlu, ktoré majú improvizačný charakter. Forma tanca nesie všetky znaky starších párových tancov v uzavretom držaní a polobočnom postavení tanečníkov, ktoré sa na území Slovenska šírili od 16. storočia. Štruktúra tanca sa skladá z viacerých tanečných dielov – predspev či rozkaz tanečníka pred muzikou, cifrovanie tanečníka, privolanie partnerky, cifrovanie partnerov, párové krútenie a dvíhanie partnerky. Práve časť dvíhania, tzv. vyhadzovania partnerky, je špecifickým prejavom myjavsko-trenčianskej oblasti v tanečnej kultúre Slovenska. Tanečník vyhadzuje tanečnicu do výšky v tesnom držaní tak, že si mu po výskoku kľakne či sadne na bedro, stehno či plece. Priebeh tanca nemusí obsahovať všetky spomínané diely, no vyhadzovanie partnerky je najvýraznejším identifikačným znakom tohto tanca. Tanec mal a má zábavnú funkciu, no nedá sa vylúčiť aj jeho súvis s mágiou plodnosti.
V minulosti sa tancoval pri všetkých tradičných tanečných príležitostiach pri ľudovej hudbe, kde účastníci zábav zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri tradovaní prvku do súčasnosti. Zmenou tanečného repertoáru sa však tieto tance dostávali do úzadia a ich nositeľmi sa od polovice 20. storočia stávali aj členovia folklórnych kolektívov. Tí zachovávajú prvok vďaka interpretácii v rámci scénických podujatí, ale aj v rámci spontánneho tancovania počas edukačných aktivít a zábav pri ľudovej hudbe až do súčasnosti.
Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky sú vnímané ako najvýraznejší identifikačný symbol tanečného folklóru myjavsko-trenčianskej oblasti.

osvedčenie