Dokumentácia tvorby tylovej paličkovanej čipky

Dokumentácia tvorby tylovej paličkovanej čipky

Zdarne prebehla ďalšia časť dokumentácie výrobných techník tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny.

Lektorkou bola výborný paličkárka Ivana Marková z Brezovej pod Bradlom

.

.

.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia