Elektronické verejné obstarávanie

Elektronické verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup vzduchotechnika s dvoma vnútonými klimatizačnými jednotkami a zriadenie serverovne s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

 

Víťazom EVO sa stal Eltime in, s. r. o., 906 22 Poriadie 171