Nerealizvaný 50. svetový kongres CIOFF

Nerealizvaný 50. svetový kongres CIOFF

Uplynulý víkend v termíne 10. – 18. 10. 2020 sa mal v Budapešti konať jubilejný 50. svetový kongres Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a tradičného umenia – CIOFF, na ktorom sa mali zúčastniť aj zástupcovia Slovenskej národnej sekcie CIOFF (SNS CIOFF).

Vzhľadom na to, že pandemická situácia vo svete narušila plánované aktivity CIOFF, pripomíname si účasť zástupcov SNS CIOFF na poslednom svetovom kongrese medzinárodnej kultúrnej organizácie v pôsobnosti UNESCO. Tu zástupkyne slovenskej národnej sekcie - prezidentka Mgr. Katarína Babčáková, PhD. a delegátka Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. predstavili výsledky práce v oblasti sprostredkúvania medzinárodných výmen folklórnych kolektívov a predstavili zámery rozšíriť pôsobenie v prostredí folklórneho hnutia. Prezidentka Severo-stredoeurópskeho sektora Suzanne Kramer z Luxemburska označila tieto systematické aktivity za príkladný spôsob napĺňania cieľov prestížnej mimovládnej organizácie, ktorá združuje 103 krajín celého sveta. Zástupkyne SNS CIOFF na zasadnutí predstavili aj spoluprácu sekcie so Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Krausová a Banšáková na Kongrese CIOFF

Medzinárodný folklórny festival Myjava vďaka svojej systematickej odbornej a umeleckej práci a spĺňaniu náročných kritérií CIOFF získal v roku 2018 v baškirskej Ufe opätovne ako prvý na Slovensku prestížny štatút CIOFF® International recognised Festival. V roku 2019 získal tento štatút na chilskom svetovom kongrese aj Folklórny festival Východná. Ďalšími festivalmi patriacimi pod SNS CIOFF na Slovensku sú Festival Takí sme! v Leviciach a Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach.

amfiteáter Trnovce

Vo februári 2020 sa konalo zasadnutie CIOFF výboru pre detské folklórne hnutie v Budapešti, kde sa rokovaní zúčastnili predsedníčka Mgr. Katarína Babčáková, PhD. a delegátka Mgr. art. Lenka Konečná, ArD., ktoré referovali o situácii v oblasti detského folklórneho hnutia na Slovensku.

Svetový kongres CIOFF v Budapešti sa bude konať v roku 2021.