Pokojné prežitie vianočných sviatkov...

Pokojné prežitie vianočných sviatkov...

Vinšujeme Vám ščastja, zdravja,

hojného Boského požehnánja,

na statečku rozmnoženja, na detičkách potešenja

a šecko, čo si len od milostivého Pána Boha žjádáte.

zamestnanci CTK v Myjave