Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca

Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca

Počas príjemného slnečného víkendu 23. – 25. 9. 2016 organizovalo Centrum  tradičnej  kultúry  v Myjave, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA. Vzdelávacie podujatie, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome Rudník pri Myjave, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Metodický seminár bol zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudových tancov, ktoré boli prezentované na príkladoch tancov z myjavského a trenčianskeho regiónu.

Účastníci semináru zároveň získali informácie o vývoji tanečných tradícií, motivike a priebehu tancov, princípoch, vnútornej štruktúre a ekológii ľudových tancov, o využití informácií pri tvorbe metodiky, ako aj o ľudovom odeve v scénickom spracovaní a ľudovej hudbe k jednotlivým typom tancov. Taktiež mali možnosť využiť osobné konzultácie ohľadom ich konkrétnych problémov. Získané vedomosti z analýzy tanca, hudobno-tanečné väzby a spôsob komunikácie tanečníka s kapelou si mohli vyskúšať pri ľudovej hudbe.

Účastníci semináru pricestovali z rôznych častí Slovenska – z Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho i Bratislavského kraja, pričom viacerí pochádzali z východného Slovenska. Zo semináru odchádzali plní inšpirácie do ďalšej práce, o čom svedčia nasledovné odpovede z dotazníka. Na otázky „Čo Vám priniesol seminár a s akými pocitmi odchádzate?“, odpovedali:

„Tento seminár mi poskytol nové vedomosti o ľudových tradíciách, tancoch, krojoch. Lepšie som si uvedomila štruktúru jednotlivých typov tancov, dôležitosť analýzy tanca a motivácie pri výučbe malých detí. Každá časť seminára mi rozšírila obzory a som vďačná za takto strávený čas, seminár bol pre mňa prínosom. Výborná atmosféra i prístup vyučujúcich.“

„Veľmi chválim všetkých, ktorí sa podieľali na výučbe a organizácii. Takéto akcie, treba podporovať...“

„Dozvedela som sa veľa nových informácií užitočných pre moju prácu s deťmi. Praktické ukážky boli pre mňa inšpiráciou a som vďačná ľuďom, ktorí sa na príprave semináru podieľali.“

„Príjemný víkend s perfektnými lektormi, inšpiráciu, nové poznatky z oblasti metodiky tanca a nácviku motívov. Odchádzam s pocitom potreby hlbšieho štúdia a spoznávania regionálnych rozdielov, histórie, krojov, na základe nových informácií, ale aj s motiváciou odovzdávať informácie v pravej forme nie len deťom, ale i širšiemu okoliu.“  

Odozva účastníkov semináru je pre pracovníkov Centra tradičnej kultúry v Myjave výzvou a inšpiráciou k organizovaniu ďalších vzdelávacích aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a metodiky výučby tanca aj v budúcnosti.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo Fond pre podporu umenia

Fotogaléria

4 fotografie