Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami

V mesiaci november 2023 bol ukončený projekt, ktoré ho cieľom bolo vybudovanie technologického zariadenia CTK v Myjave, zabezpečenie technológií a výpočtovej techniky pre archiváciu, dokumentáciu a šírenie prvkov nehmotnej tradičnej kultúry