ukončenie EVO – interné severové úložisko a cloudový server

ukončenie EVO – interné severové úložisko a cloudový server

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup interné severové úložisko a cloudový server s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

 

Víťazom EVO sa stal TopSoft BSB, s. r. o.