Ukončenie verejného obstarávania

Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup notebooku na 3D digitalizáciu s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1


Víťazom VO sa stal HS technology s. r. o., Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra.