Ukončenie verejného obstarávania

Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup stojanov na dezinfekciu s detektorom teploty ľudského tela (2 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1


Víťazom VO sa stal Ján Meliško – MeliTech, Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza