Ukončenie verejného obstarávania

Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na  3D digitalizačných prístrojov s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1.


Víťazom VO sa stal LIsyst s. r. o., Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika.