Uskutočnilo sa 5. Muziganské Priepasné

V druhej polovici augusta sa už po niekoľko rokov pohybujú po obci Priepasné mladí muzikanti a tanečníci nielen zo Slovenska. Láka ich sem podujatie Muziganské Priepasné, letný tábor venovaný tradičným herným a tanečným štýlom kopaničiarskej oblasti. Tento rok v dňoch 17. – 20. augusta znela obec ciframi muziky Jána Petruchu a kultúrny dom rezonoval tancami z okolia Brezovej p/B. Popri praktických dielňach, ktoré boli pod záštitou odborného pracovníka CTK v Myjave Petra Obucha absolvovali účastníci aj prednášku venovanú tradičnej kultúre Myjavskej oblasti v podaní Jozefa Lehockého. V poslední deň podujatia pomohol rozšíriť vydomostný a ideový background podujatia Viliam Ján Gruska, ktorý tiež premietol dokument o jeho aktivitách pri podporovaní mladých talentov.

Sobota vyvrcholila večerným podujatím pre verejnosť, na ktorom okrem DFS Kornička vystúpili aj domáci Priepasňanček, Ženská spevácka skupina z Priepasného a ŽSSk Holeška z Prašníka. Večerný program už tradičnej vyvrcholil vystúpením účastníkov tábora.

podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo Fond pre podporu umenia