Úspechy na Šaffovej ostrohe 2016

Úspechy na Šaffovej ostrohe 2016

27. – 29. mája, sa konala v Dlhom Klčove pri Vranove nad Topľou Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2016. Trenčiansky samosprávny kraj reprezentovali aj výhercovia krajského kola súťaže – tanečný pár z folklórneho súboru Kopaničiar, Ladislav Konečník z Rudníka a Veronika Zgurišová zo Starej Myjavy.

Po skúsenostiach a odporúčaniach poroty na krajskom kole sa o to intenzívnejšie pripravovali na celoštátne kolo súťaže, aby obstáli v konkurencii najlepších tanečníkov z celého Slovenska. Vďaka odbornej metodickej pomoci pracovníkov Centra tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK tak získavali vedomosti nie len o tanečnej technike, ale predovšetkým o spôsobe tancovania v minulosti, tanečnom štýle, variantoch motívov, motivických väzbách, dynamike a etikete v tanci, ako aj o samotnom obsahu, náplni a význame tanca v historickom kontexte.

Vďaka všetkým týmto vedomostiam mohli tanec lepšie precítiť, kvalitnejšie improvizovať a voľne tancovať v danom tanečnom štýle. Ako súťažný tanec si vybrali tance verbunk a slovenčina z myjavských kopaníc. Súťaže sa zúčastnilo celkovo vyše 90 tanečníkov.  Z krajských kôl postúpilo 14 tanečných párov v kategórii B, ktorá je zameraná na štýlovú interpretáciu lokálnych tanečných tradícií. Odborná porota jednotlivé súťažné výkony zadeľovala podľa ich kvality a štýlovej interpretácie do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Ladislav Konečník a Veronika Zgurišová získali najvyššie umiestnenie v zlatom pásme ako jeden zo štyroch párov. Pri súťažnom vystúpení ich sprevádzali muzikanti Peter Hornák – husle, Adam Jagoš – viola kontra a Peter Kováč – kontrabas, ktorí im zahrali pod nohy piesne viažuce sa k typom tancov.

Ladislav Konečník a Veronika Zgurišová v diplomom zo Šaffovej ostrohy 2016

Tanečníkom srdečne gratulujeme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu myjavského regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja v konkurencii interpretov z celého Slovenska. Želáme im, aby mali i naďalej pri tanci úsmev na tvári a nadobudnuté vedomosti v oblasti tanečných tradícií myjavského regiónu mohli odovzdávať i ďalším.