Verejné obstarávanie 1/2018

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup výkonného duplikátora pre potlač a napaľovanie CD a DVD.

dátum vyhlásenia: 04.10.2018, 9:00 h

lehota na predkladanie ponúk EKS: 09.10.2018, 9:30 h

začiatok el. akcie: 09.10.2018, 9:45 h