Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup notebooku na 3D digitalizáciu s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

Dátum vyhlásenia zákazky: 20.01.2023, 14:35

Lehota na predkladanie ponúk: 24.01.2023, 15:33

Začiatok elektronickej aukcie: 25.01.2023, 8:00