Verejné obstarávanie 2/2019

Verejné obstarávanie 2/2019

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup PC zostavy s monitorom vrátane softvér.

dátum vyhlásenia: 5. 12. 2019, 9:47 h

lehota na predkladanie ponúk EKS: 10. 12. 2019, 9:35 h

začiatok el. akcie: 10. 12. 2019, 9:50 h