Verejné obstarávanie 3

Streda 18. 3. 2015

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup technického vybavenia:

- disková stanica.