Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup počítača na správa servera s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

Dátum vyhlásenia zákazky: 17.05.2023 13:51:06

Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2023 14:44:00

Začiatok elektronickej aukcie: 22.05.2023 14:59:00