Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup stojanov na dezinfekciu s detektorom teploty ľudského tela (2 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

Dátum vyhlásenia zákazky: 18.05.2023 08:34:44

Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2023 08:31:00

Začiatok elektronickej aukcie: 23.05.2023 08:46:00