Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup samohasiaceho systému s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

Dátum vyhlásenia zákazky: 18.05.2023 13:54:18

Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2023 13:50:00

Začiatok elektronickej aukcie: 23.05.2023 14:05:00