Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup germicídneho žiariča (6 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

Dátum vyhlásenia zákazky: 19.05.2023 08:54:27

Lehota na predkladanie ponúk: 24.05.2023 09:00:00

Začiatok elektronickej aukcie: 24.05.2023 09:15:00