Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup 3D digitalizačných prístrojov s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1.

Dátum vyhlásenia zákazky: 17.05.2023 14:02:27

Lehota na predkladanie ponúk: 24.05.2023 13:55:00

Začiatok elektronickej aukcie: 24.05.2023 14:10:00