Verejné obstarávanie - ukončenie

Verejné obstarávanie - ukončenie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup samohasiaceho systému s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1


Víťazom VO sa stal Top Soft BSB, s. r. o., Nám. gen. M. R. Štefánika 336, 90613 Brezová pod Bradlom