Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky na nákup počítača na výrobu filmov s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami , č. 302071BPD1

Dátum vyhlásenia zákazky: 24.02.2023, 10:05

Lehota na predkladanie ponúk: 28.02.2023, 10:57

Začiatok elektronickej aukcie: 01.03.2023, 8:00