Výberové konanie – riaditeľ/ka Centra tradičnej kultúry v Myjave

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ/ka Centra tradičnej kultúry v Myjave

podmienky a ďalšie informácie nájdete tu.