Vyšla pracovná učebnica tradičnej kultúry

Vyšla pracovná učebnica tradičnej kultúry

Pracovná učebnica tradičnej kultúry je vytvorená pre deti na prvom stupni ZŠ.  Nájdete v nej  informácie z oblasti tradičnej kultúry myjavského regiónu, ako ľudia v minulosti žili a čo si uchovali v tradíciách až dodnes. Spoznáte architektúru, nárečie a odev v minulosti. Dozviete sa informácie o obyčajoch životného cyklu, ktoré sprevádzali človeka od narodenia, cez svadbu, až po smrť a taktiež kalendárneho cyklu počas roka. Ponúka tiež množstvo zaujímavých a tvorivých úloh pre deti.

 Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo fpu

 

Zostavovatelia:

©  Lenka Šútorová-Konečná, Peter Obuch, Eva Čmelová

Autorský tím:

© Lenka Šútorová-Konečná, Peter Obuch, Eva Čmelová, Jana Pakosová, Katarína Mičicová, Magdaléna Dubovská a ďalší

 

Grafická úprava, ilustrácie: © Jan Karlík

Ilustrácie z vianočných pohľadníc: © Tatiana Tóthová

Fotografie: archív Centra tradičnej kultúry v Myjave

Tlač: ADUR, s. r. o.

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK

Vydanie prvé, Myjava 2022

Náklad: 150 ks