Objednávka OBJ03/2023
jazyková korektúra
Dodávateľ
tonalitera s. r. o.
A. Hlinku 69
921 01 Piešťany

IČO: 51761009
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava

IČO: 34056335
jazyková korektúra
Názov položky:
služba
Celková hodnota objednaného plnenia:
140,00 EUR
ceny sú vrátane DPH