Objednávka OBJ39/2021
Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava

IČO: 50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava

IČO: 34056335
Názov položky:
služba
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 080,00 EUR
ceny sú vrátane DPH