Zmluva o vytvoreni diela 48-2021 PZ

Názov:Zmluva o vytvoreni diela 48-2021 PZ
Rok:2021
Dátum uzatvorenia:26.11.2021
Dátum zverejnenia:26.11.2021
Dátum účinnosti:27.11.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2021/Autorská zmluva_48.pdf PDF 111,13 kB